ขอเสนอบริการเหมารถแท็กซี่คันเล็ก คันใหญ่ และรถตู้ 24 ชม.
พร้อมคนขับรถมือชีพและชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
จะเหมา1วันไป-กลับ หรือค้างคืน ไม่ว่าจะเดินทางใน กทม.หรือ ต่างจังหวัด
ก็สามารถเรียกใช้ทีมงาน taxibookingteam ได้ ทีมงานเรายังมีบริการอื่นๆดังนี้

- บริการเหมา รับ - ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา
- บริการเหมารับ-ส่งที่พักอาศัยทั้งในกทม. และต่างจังหวัด
- บริการเหมาเพื่อเดินทางไปติดต่อธุรกิจ ส่งของ หรือจดหมายด่วนที่สำคัญ
- บริการนำพาท่านไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
- บริการที่นั่งสำหรับเด็ก(car seat) ถ้าลูกค้าต้องการกรุณาแจ้งล่วงหน้า

*หมายเหตุ การจองรถเร่งด่วนสามารถจองได้ก่อนเดินทาง 20 นาที และจองล่วงหน้า 1 วัน
สำหรับการเดินทางท่องเที่ยว หรือเดินทางต่างจังหวัด การเดินทางต่างจังหวัดอาจมีการเรียกเก็บมัดจำบางส่วน
taxibookingteam เน้นการบริการ และใส่ใจความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ